Namaste

The butterfly effect

- en fjärils vingslag, hur små förändringar kan skapa stora skillnader.

Funderar du någonsin på hur ditt liv skulle kunna förbättras om du provade göra något annorlunda? En fjärils vingslag kan byta riktning på en orkan, du behöver bara börja med att byta riktning på en tanke, det vet vi att du kan.

Change begins with choice -

You are not your history, you are who you choose to become.Förändring behöver inte vara stort och svårt för att göra skillnad, det är de små sakerna vi gör varje dag som formar vårt liv. Men vi är inte oföränderliga, och varje ny dag, varje timme, varje andetag ger oss möjlighet till en ny tanke, en annan handling eller andra ord. 

Your future self is watching you right now, through memories.