Onlinecoaching

Online coaching


För dig som vill ha snabb vägledning i enskilda frågor.


Inga tankar för stora eller små. Kanske står du i ett vägskäl, har grubblat på någonting för lång tid nu, eller behöver hjälp att sätta ord på dina tankar och känslor. Alla behöver vi hjälp och stöd ibland, och lösningen är alltid nämre än du tror.

Online coaching


För snabba lösningar.


Bokas via mail, tillgång till video och ljud för onlinemöte krävs. En kort summering av önskat ämne mailas i förväg för att förvalta tiden effektivt. Antal tillfällen bokas i förväg enligt priser nedan.



Ett tillfälle, 1h                       695kr


Tre tillfällen, a 1h                1995kr


Fem tillfällen, a 1h              3195kr







Lär dig meditera


Du behöver bara kunna andas in och ut genom munnen eller näsan.


Sitt, ligg eller stå så det känns så bekvämt det går i stunden.


Blunda gärna alternativt låt ögonen vila slumrigt.


Andas in genom näsan, vi har bättre syreupptagning samt det är en viktig del av vår totala hälsa att andas genom näsan.


Andas ut, förslagsvis genom munnen men går likabra genom näsan.


Fokusera på din andning på väg in och fokusera på din andning på väg ut.


När tankarna kommer, vilket de helt oundvikligt gör så låter du dem passera och återgår till att fokusera på din andning.


Ställ en timer på 2 minuter första gången och känn hur du på redan så kort tid kommer i ny kontakt med dig själv. Utöka tiden succesivt till 5 min och vidare till 10 min. 


Välkommen till ditt bättre jag och ett friskare liv!





Gratis coaching direkt


Coacha dig själv genom att svara på dessa enkla frågor.


Ibland räcker det för att hitta svaret du söker, kom gärna tillbaka och använd samma metod fler gånger, och välkommen att maila dina framgångar utifrån din egen coaching!


Först - hämta papper och penna, du behöver skriva ner dina svar för att det ska fungera.


1. Är det en avgörande fråga i ditt liv där du själv måste ta ett aktivt beslut?

Ja- fortsätt med fråga 2.

Nej- fundera över om du skulle må bättre av att släppa kontrollen och sluta grubbla.


2. Vilka områden i ditt liv hänger samman med ditt dilemma, rita en mindmap där du ser kopplingarna. Finns det något av de andra områdena där en lösning kan finnas som ger en kedjereaktion?


3. Har du en önskat slutscenario?


4. Resonerar i så fall det slutscenariot med din inre sanning? Om inte är det anledningen till det motstånd du känner.


5. Om en färdig föreställning om utgång inte finns, på vilket sätt kan du leda dig ur denna problematik i din värderade riktning?


6. Har du de resurser, inre och yttre - socialt stöd, verktyg, kunskap, som du känner du behöver?


7. Förstår du sammanhanget kring varför du befinner dig i denna situation?

Ja- vad är det högre syftet med att du behöver gå igenom detta? 

Nej- då behöver du ta reda på det först, vad ledde dig hit, vilken är din roll?


8. Kan du beskriva det meningsfulla i varför detta är viktigt för dig att lösa? Om inte så behöver du komma på det, utan ditt varför letar du efter svar i blindo.


9. Om du skulle ge dig själv ett enda råd, vad skulle det vara?


10. Har du varit ärlig i alla svar och ändå inte kommit på någon eventuell lösning behöver du stilla ditt sinne och sedan ge det ett nytt försök.





Bokning sker via mail: bokning@ottivation.se

Bekräftad bokning är bindande, avbokning senast 24 h.

Priser ink. moms om ej annat anges.

Dont worry about outshining-

just shine!